ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย ปริทัศน์หนังสือ ฉบับที่ 2 2560 (ก.ค. - ธ.ค. 60) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


 

สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะส่งบทความมาลงวารสารวิจัยสังคม เนื่องจากขณะนี้ วารสารวิจัยสังคม ฉบับที่ 1/2560 เต็มแล้ว

จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า . . ท่านใดที่ส่งเข้าระบบมาหลังจากว...

1 year ago

ช่วงเวลาเปิดรับบทความ


 

เปิดรับบทความวิชาการ  บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ตามช่วงเวลาดังนี้

ฉบับที่ 1 ถึง 1 มีนาคม ของทุกปี

ฉบับที่ 2 ถ...

2 years ago