ช่วงเวลาเปิดรับบทความ


 

เปิดรับบทความวิชาการ  บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ตามช่วงเวลาดังนี้

ฉบับที่ 1 ถึง 1 มีนาคม ของทุกปี

ฉบับที่ 2 ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี

สามารถส่งบทความออนไลน์ได้ที่เมนูด้านบน

ขอบคุณครับ

2 years ago