เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย ปริทัศน์หนังสือ ฉบับที่ 2 2560 (ก.ค. - ธ.ค. 60) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


 

สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะส่งบทความมาลงวารสารวิจัยสังคม เนื่องจากขณะนี้ วารสารวิจัยสังคม ฉบับที่ 1/2560 เต็มแล้ว

จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า . . ท่านใดที่ส่งเข้าระบบมาหลังจากวันที่ 16 ก.พ. 60 ไปแล้วนั้น ทาง กอง บก. จะขอพิจารณาเพื่อนำไปลงในฉบับ 2/2560 ต่อไป

    สามารถส่งบทความได้ที่  www.socialresearchjournal.com/articles/create   (เมนู "ส่งบทความ" ด้านบน)

     และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.socialresearchjournal.com/contact   (เมนู "ข้อมูลติดต่อ" ด้านบน)

     
ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ (Template)

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

1 year ago